menu
nagłówek | header | image

Opłaty

Uwaga! Warunki uczestnictwa w Konferencji

  • Rejestracja uczestnictwa w panelu rejestracyjnym.
  • Uiszczenie opłaty za uczestnictwo do dnia 15 listopada 2019.
  • Potwierdzenie swojego uczestnictwa w recepcji Konferencji.
do 30.09.2019 od 01.10.2019
Uczestnicy 300 PLN 400 PLN
Absolwent/Słuchacz Studiów Podyplomowych Estetyka Twarzy 150 PLN 250 PLN
Studenci za darmo za darmo

* rejestracja uczestnictwa dla studentów jest obowiązkowa
* liczba miejsc jest ograniczona

Wpłaty indywidualne należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: estetyka2019, imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja z uczestnictwa:

  • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona do 30.10.2019 pozwala na pełny zwrot opłaty.
  • Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą wiązały się ze zwrotem opłaty.
  • Rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl

Faktury:

  • Faktury będą wystawiane na podstawie dokonanej wpłaty.
  • Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.
  • Uzupełnienie danych do faktury oraz faktury przelewowe, prosimy zgłaszać pod adresem konferencje@ump.edu.pl.
aktualizacja: 2019-03-17