menu
nagłówek | header | image

Program

07.00-08.00
Rejestracja Uczestników
08:00-09:00
Sesja inauguracyjna
08:00-08:10
Występ zespołu trębaczy myśliwskich „Venator”
08:10-08:20
Powitanie – Prof. Teresa Matthews-Brzozowska, Prof. Zygmunt Adamski
08:20-08:30
Wystąpienie JM Rektora UMP
08:30-09:00
Wykład inauguracyjny – Czerniak skóry: obecne poglądy diagnostyczne i lecznicze
Melanoma skin cancer: current state of diagnosis and treatment

Prof. Dr J.G.A.M. de Visscher (VU Amsterdam)
09:00-09:30
Przerwa kawowa
09:30-11:45
Sesja I - Dermatologia estetyczna twarzy
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Zygmunt Adamski, Prof. dr hab. Ewa Mojs, Prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Prof. dr hab. Ryszard Żaba, Dr hab. Agnieszka Osmola-Mańkowska
09:30-09:45
Kliniczna skuteczność toksyny botulinowej w zabiegach medycyny estetycznej. Fakty i Mity. Metodologia oceny skuteczności produktu Azzalure
Clinical effectiveness of botulinum toxin in aesthetic treatments. Facts & Myths. Methodology for assessing the effectiveness od Azzalure

Dr n. med. Joanna Czuwara
09:45-10:00
Wyzwania w leczeniu dermatoz twarzy: trądzik różowaty
Challenges in the treatment of facial dermatoses: rosacea

Prof. dr hab. Zygmunt Adamski
10:00-10:15
Holistyczne podejście do korekcji twarzy
A holistic approach to facial correction

Dr n. med. Małgorzata Kolenda, Dr n. med. Jerzy Kolasiński
10:15-10:30
Leczenie oszpeceń oraz blizn w obrębie twarzy
Treatment of facial scars and skin defects

Dr hab. Agnieszka Osmola-Mańkowska
10:30-10:45
Rogowacenie słoneczne i nowotwory skóry twarzy
Actinic keratosis and skin neoplasms of the face

Dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska
10:45-11:00
Hialuronidaza. Protokół postępowania w przypadku powikłań zabiegowych z użyciem wypełniaczy tkankowych na bazie kwasu hialuronowego
Hyaluronidase. Protocol for the management of surgical complications using tissue fillers based on hyaluronic acid

Prof. dr hab. Barbara Zegarska
11:00-11:30
Dolna część twarzy - modelowanie linii żuchwy, brody oraz ust - prezentacja protokołu zabiegowego w oparciu o materiał video
Dr n. med. Tomasz Hamera
11:30-11:45
Dyskusja
11:45-12:30
Obiad
08:00-17:00
Sesja plakatowa - ciągła
Sesja plakatowa organizowana jest przez Studenckie Koła Naukowe (SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji; SKN Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Ortognatyki; SKN Dermatologii Estetycznej; SKN Kosmetologii Lekarskiej - opieka dr n. med. Magdalena Jałowska; dr n. med. Przemysław Kopczyński; SKN Dermatologii - opiekun dr hab. Dorota Jenerowicz)
Plakat: przygotowany w pionie, wymiar 60cm x 90cm
12:30-13:40
Sesja II - Medycyna estetyczna twarzy
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Leszek Kubisz, Prof. dr hab. Myroslava Drohomyretska, Prof. dr hab. Gerard Nowak, Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska, prof. UM, Dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
12:30-132:50
Magia tworzenia harmonii i estetyki twarzy
The magic of creating harmony and aesthetics of the face

Prof. Myroslava Drohomyretska (Ukraina)
12:50-13:10
Komplikacje występujące po podaniu botoxu i wypełniaczy
Complications occurring after botox and fillers application

Dr Jurek Zygmunt Conings (Belgia)
13:10-13:20
Zabiegi autologiczne rewitalizujące skórę twarzy u osób po 55 roku życia z analizą metryczną
Autologic treatments revitalizing facial skin in people over 55 with metric analysis

Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, Prof. dr hab. Leszek Kubisz, Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska prof. UM
13:20-13:30
Stymulacja kolagenowa w estetyce przyzębia
Collagen stimulation in periodontal aesthetics

Dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska, Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
13:30-13:40
Dyskusja
13:40-13:50
Przerwa kawowa
13:50-15:20
Sesja III - Chirurgiczne aspekty estetyki twarzy
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska, Prof. dr hab. Anna Surdacka, Dr hab. Krzysztof Osmola
13:50-14:10
Zmiany estetyki twarzy przy zastosowaniu standardowych procedur chirurgii ortognatycznej: osteotomii Le Fort I, BSSO, genioplastyki
Changes in face aesthetics using standard orthognathic surgery procedures: LeFort and osteotomy, BSSO, genioplasty

Dr n. med. Doni Mikołaj Allecou
14:10-14:30
Wysokie osteotomie szczęki w leczeniu deformacji pourazowych twarzy oraz złożonych wad czaszkowo-twarzowych
High mandibular osteotomies in the treatment of post-traumatic facial deformities and complex craniofacial defects

Dr n. med. Doni Mikołaj Allecou, Dr hab. Krzysztof Osmola, Lek. dent .Maciej Okła
14:30-14:50
Projektowanie, drukowanych i zastosowanie modeli, szablonów i płytek śródoperacyjnych 3D w chirurgii szczękowo-twarzowej
Designing, printing and applying 3D models, templates and intraoperative plates in maxillofacial surgery

Lek. dent. Maciej Okła, Lek. dent. Tomasz Zawadzki
14:50-15:10
Innowacyjne techniki w zakresie kości przysiecznej wpływające na estetykę twarzy
Innovative techniques in the field of premaxilla affecting the aesthetics of the face

Dr med. Artur Matthews-Brzozowski (Holandia)
15:10-15:20
Dyskusja
15:20-15:30
Przerwa kawowa
15:30-17:20
Sesja IV - Medycyna estetyczna twarzy - prezentacje studenckie
Przewodniczący sesji: Dr hab. Adriana Polańska, Dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska, Dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, Dr hab. Dorota Jenerowicz, Prof. dr hab. Jerzy Sokalski
Prezentacje: Power Point, 4 slajdy (tytuł, cel, wyniki, wnioski)
15:30-15:35
Skuteczność izotretynoiny doustnej w leczeniu różnych odmian trądziku
The efficacy of oral isotretinoin in the treatment of various acne variants

Sara Shawkat, Anna Sadowska-Przytocka, Zygmunt Adamski, Dorota Jenerowicz
15:35-15:40
Chlorochina i infliksimab w leczeniu zespołu Melkerssona-Rosenthaha
Infliximab and chloroquine in the treatment of Melkersson-Rosenthal syndrome

Aleksandra Wnuk-Kłosińska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Zygmunt Adamski, Dorota Jenerowicz
15:40-15:45
Rodzaje i właściwości preparatów stosowanych w wypełnieniach okolic twarzy
Types and properties of preparations used in facial fillings

Anna Kroma, Joanna Sulej, Iwona Micek, Sebastian Kuczyński, Ewa Pelant, Maria Urbańska, Justyna Gornowicz-Porowska, Gerard Nowak
15:45-15:50
Ocena parametrów skóry twarzy po zabiegu mikronakłuwania w aspekcie zabiegu anti-aging
Evaluation of facial skin parameters after microneedling in the aspect of anti-ageing procedure

Dominika Taberska, Iwona Micek, Maria Urbańska, Justyna Gornowicz-Porowska, Anna Kroma, Ewa Pelant, Gerard Nowak
15:50-15:55
Ocena nawilżenia skóry twarzy po zabiegach z kwasem mlekowym
Evaluation of facial skin moisture after procedures with the use of lactic acid

Wioleta Bielecka, Iwona Micek, Sebastian Kuczyński, Justyna Gornowicz-Porowska, Anna Kroma, Gerard Nowak
15:55-16:00
Porównanie skuteczności wybranych nieinwazyjnych terapii antycellulitowych wykorzystywanych w gabinetach kosmetologicznych
A comparison of effectiveness of selected non-invasive anti-cellulite therapies used in cosmetology salons

Anna Zabiszak, Maria Urbańska, Iwona Micek, Anna Kroma, Ewa Ławniczak, Justyna Gornowicz-Porowska, Gerard Nowak
16:00-16:05
Parafenylenodiamina jako przyczyna ostrego wyprysku po farbowaniu włosów - opis przypadku
Parafenylenediamine as the cause of acute eczema after hair dyeing - case report

Krzysztof Kanabaj, Magdalena Czarmecka-Operacz, Zygmunt Adamski, Dorota Jenerowicz
16:05-16:10
Samouszkodzenia skóry jako ważny problem dermatologiczny
Skin self-injuries as an important dermatological problem

Aleksandra Kuźniak, Zygmunt Adamski, Dorota Jenerowicz
16:10-16:15
Redukcja skutków ubocznych u pacjentów z bruksizmem poddanych leczeniu toksyną botulinową typu A - przegląd
Masseter muscle reduction in patients with bruxism treated with botulin toxin type A - review

Aleksandra Buszmak, Teresa Matthews-Brzozowska
16:15-16:20
Wykorzystanie metod chirurgicznych w leczeniu zaawansowanych zmian raka podstawnokomórkowego w obrębie twarzy
The usage of surgical methods in treatment of advanced basal cell carcinoma located on the face

Mateusz Kaczmarek, Magdalena Łyko, Adriana Hofman
16:20-16:25
Wady zębowo-twarzowe; estetyka i funkcja uwarunkowane genetycznie?
Dentofacial disorders; aesthetic and function genetically determined?

Michał Kliński, Oskar Komisarek
16:25-16:30
Przegląd dostępnych metod bez użycia energii stosowanych w leczeniu blizn potrądzikowych
Review of available non-energy-based acne scarring treatments

Julia Sworowska, Natalia Welc
16:30-16:35
Zabiegi chirurgii ortognatycznej — element w terapii pacjentów z wadą rozszczepową; przegląd piśmiennictwa
Orthognathic surgery - an element of the treatment of cleft patients; literature review

Patrycja Bartkowska, Oskar Komisarek
16:35-16:40
Ocena ankietowa wiedzy na temat zabiegów medycyny estetycznej i korzystania z procedur medycyny estetycznej wśród studentów uczelni medycznych, pacjentów Kliniki Dermatologii oraz pracowników służby zdrowia
Questionnaire assessment of knowledge about aesthetic medicine treatments and the use of aesthetic medicine procedures among medical students, patients in the Dermatology Clinic and health care professionals

Barbara Brzezińska, Anna Lemańska, Agnieszka Różańska
16:40-16:45
Różnice w proporcjach twarzy dziecka i dorosłego
Differences in the proportions of the child´s and adult face

Kamila Kucharska, Agnieszka Bugajska-Koberling, Teresa Matthews-Brzozowska
16:45-16:50
Porównanie klasycznego protokołu leczenia oraz protokołu Surgery First Approach w chirurgii ortognatycznej - przegląd piśmiennictwa
Comparsion of classical protocol of orthognathic treatment and Surgery First Approach - a systematic review

Hubert Ostrowski, Justyna Roszak, Oskar Komisarek
16:50-16:55
Metody stosowane do oceny fałd nosowo-wargowych
Methods used for the assessment of nasolabial folds

Magdalena Tuczyńska, Anna Swatowska, Teresa Matthews-Brzozowska
16:55-17:00
Metody leczenia raka kolczystokomórkowego powieki dolnej, nosa oraz wargi dolnej - opis przypadku pacjenta z trzema ogniskami raka kolczystokomórkowego
Methods for the treatment of squamous cell carcinoma of the lower eyelid, nose and lower lip - case report

Jakub Jaciów, Dawid Jagodziński, Weronika Przetacznik, Julia Rymaszewska
17:00-17:05


17:05-17:10
Olbrzymi guzowaty przerost tkanek nosa w przebiegu trądziku różowatego - opis przypadku
Giant nodular hypertrophy of nasal tissue in course of rosacea - case report

Jakub Jaciów, Dawid Jagodziński, Weronika Przetacznik, Julia Rymaszewska
17:10-17:15


17:15-17:20
Analiza twarzy jako narzędzie wspomagające rozpoznanie wybranych endokrynopatii
Face analysis as a tool facilitating the diagnosis of selected endocrinopathies

Paula Ziajka, Marek Ruchała
17:20-17:25
Techniki zapobiegające uniesieniu koniuszka i poszerzeniu podstawy nosa po zabiegach wysunięcia i/lub impakcji szczęki - przegląd piśmiennictwa
Techniques to prevent nasal tip elevation and widening of the base of the nose after a maxillary advancement and/or impaction - a literature review

Aleksandra Buszmak, Oskar Komisarek
17:25-17:30
Wielopłaszczyznowe podejście do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
Multidimensional approach to diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea

Oliver Carlton, Oskar Komisarek, Artur Matthews-Brzozowski
17:30-17:45
Zakończenie Konferencji
ikona PDF program w formacie PDF (19.11.)
aktualizacja: 2019-11-19