menu
nagłówek | header | image

Program

07.00-08.00
Rejestracja Uczestników
08:00-09:00
Sesja inauguracyjna
08:00-09:00
Uroczyste otwarcie konferencji połączone z programem artystycznym: występ zespołu trębaczy myśliwskich „Venator” i wykładem otwierającym konferencję – Melanoma skin cancer: current state of diagnosis and treatment. Czerniak skóry: obecne poglądy diagnostyczne i lecznicze. Prof. Dr J.G.A.M. de Visscher, VU Amsterdam
09:00-09:15
Przerwa kawowa
09:15-11:45
Sesja I - Dermatologia estetyczna twarzy
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Zygmunt Adamski, Prof. dr hab. Ewa Mojs, Prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Prof. dr hab. Ryszard Żaba, Dr hab. Agnieszka Osmola-Mańkowska
09:15–09:30
Toksyna botulinowa
Dr n. med. Joanna Czuwara
09:30-09:50
Wyzwania w leczeniu dermatoz twarzy: trądzik różowaty
Prof. dr hab. Zygmunt Adamski
09:50-10:10
Holistyczne podejście do korekcji twarzy / A holistic approach to facial correction
Dr n. med. Małgorzata Kolenda, Dr n. med. Jerzy Kolasiński
10:10-10:30
Leczenie oszpeceń oraz blizn twarzy
Dr hab. Agnieszka Osmola-Mańkowska
10:30-10:50
Nowotwory skóry twarzy / Actinic keratosis and skin neoplasms of the face
Dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska
10:50–11:05
Postępowanie w powikłaniach po podaniu wypełniaczy tkankowych na bazie kwasu hialuronowego
11:05–11:35
Dolna część twarzy – modelowanie linii żuchwy, brody oraz usta – prezentacja protokołu zabiegowego w oparciu o materiał video
Dr n. med. Tomasz Hamera
11:35-11:45
Dyskusja
11:45-12:30
Obiad
12:30-13:30
ciągła sesja plakatowa
Przewodniczący prezentacji w sesji plakatowej: Dr hab. Adriana Polańska, Dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska, Dr hab. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak
Sesja plakatowa organizowana jest przez Studenckie Koła Naukowe (SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji; SKN Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Ortognatyki; SKN Dermatologii Estetycznej; SKN Kosmetologii Lekarskiej – opieka dr n. med. Magdalena Jałowska; dr n. med. Przemysław Kopczyński
13:30-14:40
Sesja II - Medycyna estetyczna twarzy
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Leszek Kubisz, Prof. dr hab. Myroslava Drohomyretska, Prof. dr hab. Gerard Nowak, Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska, prof. UM, Dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
13:30-13:50
Magia tworzenia harmonii i estetyki twarzy
Prof. Myroslava Drohomyretska (Ukraina)
13:50-14:10
Komplikacje występujące po podaniu botoxu i wypełniaczy
Dr Jurek Zygmunt Conings (Belgia)
14:10-14:20
Zabiegi autologiczne rewitalizujące skórę twarzy u osób po 55 roku życia z analizą metryczną
Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, Prof. dr hab. Leszek Kubisz, Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska prof. UM
14:20-14:30
Stymulacja kolagenowa w estetyce przyzębia
Dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska, Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
14:30-14:40
Dyskusja
14:40-14:50
Przerwa kawowa
14:50-16:20
Sesja III - Chirurgiczne aspekty estetyki twarzy
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska, Prof. dr hab. Anna Surdacka, dr hab. Krzysztof Osmola
14:50-15:10
Zmiany estetyki twarzy przy zastosowaniu standardowych procedur chirurgii ortognatycznej: osteotomii Le Fort I, BSSO, genioplastyki
Dr n. med. Doni Mikołaj Allecou
15:10-15:30
Wysokie osteotomie szczęki w leczeniu deformacji pourazowych twarzy oraz złożonych wad czaszkowo-twarzowych
Dr n. med. Doni Mikołaj Allecou, Dr hab. Krzysztof Osmola, Lek. dent .Maciej Okła
15:30-15:50
Projektowanie, drukowanych i zastosowanie modeli, szablonów i płytek śródoperacyjnych 3D w chirurgii szczękowo-twarzowej
Lek. dent. Maciej Okła, Lek. dent. Tomasz Zawadzki
15:50-16:10
Innowacyjne techniki w zakresie kości przysiecznej wpływające na estetykę twarzy
Dr med. Artur Matthews-Brzozowski (Holandia)
16:10-16:20
Dyskusja
16:20-17:00
Zakończenie Konferencji
ikona PDF ulotka w formacie PDF
aktualizacja: 2019-10-13